Yeni medyada bilgi kirliliğinin önüne nasıl geçilecek?

newsGeleneksel medya tek taraflıdır. Askeri bir disiplin gibi işler, zaman dilimi içerisinde yapılır ve tek kişi karar verir. Eski medyanın önemli özelliği bu. Yeni medya ise interaktif yani daha demokratik ve özgürlükçüdür. Ancak bu durumun şöyle bir dezavantajı var: Bilgi kirliliği.

Yeni medya düzeninde artık okur da içerik üretiyor. Ancak bu noktada editörler bir kez daha ön plana çıkıyor. Editörün misyonu, bilgi kirliliği oluşmasının önüne geçerek en yararlı bilgileri ayıklamak ve okura sunmaktır.

Bilgi kirliliğinin bir ayağını da gazeteciler oluşturuyor. Yeni medyada bireysel gazetecilik önem kazandı. Bu noktada eğer bireyler etik, duyarlı ve sorumlu hareket ederse baştan doğru ve nitelikli bilgi üretilmiş olacak. Bu da bilgi kirliliğine karşı bir çözüm yolu bence.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;