‘Yenilikçi projeler daha kolay destek alıyor’

Innovation-Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) desteklerinden faydalanmak istiyorsanız kesinlikle yenilikçi bir fikrinizin olması gerekiyor. Yenilikçi fikrinizin yanında fikrinizin sağlayacağı katma değerler de oldukça önemli.

Fikriniz yenilikçi ise bunun yanında fikrinizin patente konu olabilmesi de projenizin olumlu sonuçlanmasında bir etken olabilir. Ayrıca patent başvurusu firmalar için ticari ve hukuki bir tercih meselesi olduğundan, Ar-Ge çalışmalarınız için illa bir proje başvurusu yapabilmek adına patente konu olabilecek bir fikrinizin olması zorunlu değil tabi ki de.

Bunun yanında projenizin uygunluğunun tespitinde ürününüzün veya fikrinizin yenilikçi yönü ve ticarileşebilme potansiyeli de etkileyici bir rol oynuyor.

Fikriniz özellikle ithalatın önüne geçebilecek düzeyde bir ticarileşme potansiyeline sahipse ve muadillerine göre farklılıklar içeriyorsa yapacağınız kapsamlı bir Ar-Ge sistematiği dâhilinde bu projenizi hayata geçirebilmek adına çeşitli hibe fonlarından rahatlıkla faydalanabilirsiniz.

Fikrinizin herhangi bir soruna çözüm üreten, sanayide ve/veya kamusal alanlarda kullanılabilecek nitelikte olması da destek almak için önemli bir etken.

Özellikle proje konuları ülke olarak yetkinliğimizin az olduğu stratejik alanlarda ise (Savunma sanayi, çevre, eğitim vb.) firmaların destek şansı daha da artıyor.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;