Yönetici profili ne yönde evrimleşiyor?

time_management_systems

Yönetim modelleri ihtiyaca göre şekilleniyor; eski ihtiyaç olan detaylarla otoriter merkezi yönetim yöneticilerinin halen az da olsa bulunmasına karşın; yönetici profilin önemli ölçüde değiştiğini söyleyebiliriz.

İş sürecinde detaylar hala önemli, ama bir yerden sonra bu detaylar, tek bir merkez tarafından yönetilemeyecek kadar kompleks hale dönüşüyor. Bu sebeple yeni modelde işe vizyon katan, ekibini geliştiren, ekibine ölçülebilen inisiyatif veren yöneticiler ön plana çıkıyor.

Detaylar artmaya devam ediyor ve süreçler gittikçe daha fazla fonksiyonu etkiler hale geliyor. Bu süreçlerin sağlıklı ve hızlı yürütülebilmesi için farklı alanlara hakim, büyük resmi anlayan çalışanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla yöneticilerin farklı disiplinlere sahip olmaları, yani çok fonksiyonlu ve vizyoner olmaları küresel arenada önemli bir beklenti olacak.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;