Değişen çalışan profili çalışma alışkanlıklarını nasıl etkiliyor?

PhotoXPress-jobYeni neslin çalışma stilini incelediğimizde, kendi öz motivasyonları ve kazanımlarına yönelik hareket ettiklerini görüyoruz. Yeni kuşak, bu özellikleri nedeniyle de 68 kuşağına benzetiliyor. Özgürlükçü ruha sahip yeni kuşağın, yöneticilerine ve çalıştıkları kuruma bağlılıkları güçlü değil. Kurum aidiyeti yüksek olmadığı için de sık sık iş değiştirebiliyorlar.

Yeni kuşak, işverenden özellikle esnek çalışma saatleri ve kişiye özgü ve esnek uygulamalar talep ediyor. Genç, dinamik ve yaratıcı bireyleri bünyesine katmak isteyen firmalar çalışan bağlılığı programları, esnek yan haklar, esnek çalışma saatleri, home ofis gibi yeni uygulamalar kullanmaya ve bu uygulamaları çalışan beklentilerini daha iyi karşılayabilmek adına günden güne çeşitlendirmeye başladılar.

Bir taraftan çalışma koşulları ve alışkanlıkları yeni kuşakla birlikte değişirken, diğer taraftan özellikle yönetici kademesini oluşturan kuşak ile “Y jenerasyon” dediğimiz kuşak arasında kültür farkı da giderek belirginleşiyor. Yeni nesil, daha özgürlükçü, daha bireysel, daha hızlı ve esnek olmayı seviyor; bununla birlikte prosedürlere bağlı kalmaktan hoşlanmıyor. Böyle olunca da disiplinli ve daha kuralcı bir gelenekle yetişmiş üst kademedeki yöneticiler ile çatışmalar kaçınılmaz oluyor. Kuşak farkından kaynaklanan çatışmalar organizasyonlarda, iletişimde aksaklıklara, motivasyon ve iş gücü kaybına neden olabiliyor.

İş yerlerinde kuşak farkından kaynaklanan çatışmaları önlemek, özellikle üst düzey yöneticileri, yeni neslin motivasyon kaynakları ve güdülerini anlamak ve yönetebilmek için bilinçlendirmek görevi de İK yöneticilerine düşüyor.

Yeni kuşağı anlamak neden bu kadar önemli diyebilirsiniz. Yeni nesli anlamanın önemi iki kritik noktada yer alıyor: Yeni nesil, hem gelenekseli aşan beklentileri ile firmamızın potansiyel müşterileri, hem de değişen pazar şartları ve müşteri beklentilerini en kolay anlayabilecek ve buna uygun aksiyon alabilecek kitle. Şirketlere düşen görev ise bu yeni neslin enerji ve kreatif bakış açısını, somut fayda üretebilecekleri alanlar oluşturarak değerlendirmekten geçiyor.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;