Global hedefleri olan markaların medya ilişkileri nasıl olmalı?

2Global bir marka olma yolunda ilerleyen Türk markaların kurumsal iletişim stratejilerini yönetirken öncelikle derin bir misyon, vizyon ve hedef çalışması yapmalılar. Bu çalışmaların ardından firma, kendini doğru ifade ettiğine inanıyorsa doğru zamanda doğru hedef kitleye ulaşmak için birtakım ana kanallar yakalamalı.

Medya, markanın kendini ifade edebilmesi için en önemli kanallardan bir tanesi. Dolayısıyla stratejilerin de medya kanallarına uygun şekilde kurgulanması gerekiyor. Bu anlamda markalar, medyanın ihtiyaçlarını da göz önünde tutmalı. Örneğin, firmanın anlatım dili medyanın anlatım diline uygun olmalı. Ayrıca firmaların basın bültenleri, basın toplantıları, özel toplantı ve  röportajlar gibi markanın bilinirliğini artırıcı faaliyetler düzenleyerek medya ile sürekli sıcak temas halinde olunmalı.

Markaların medya ile ilgili olan ilişkilerini interaktif bir platformda kurmalı. Ancak bu şekilde markalar, medya ile olan ilişkiler uzun vadeli olabilir. Tabi medya ile ilişkilerin sürdürülebilirliğinin korunması her daim ulaşılabilir olmaktan geçer. Bunun için markaların medya kanallarında ikili ilişkiler kurmalı hatta muhatap olunan kişinin özel günlerinde kurulacak iletişime dahi özen göstermeliler.

Belli başlı konular medyaya doğru zamanda doğru bir planlamayla hızlı bir şekilde  aktarılmalı. Böylece hem medyanın zamanlama planlarına uyum sağlanır hem de markanın medya ile aktif bir ilişki kurması sağlanır.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;