Çağrı analiz ve raporlama teknolojilerinde Ar-Ge’nin rolü nedir?

ar-geGeçmişte sadece kim, nereyi, ne zaman aramış, kaç dakika konuşmuş bilgisi ile yetinmekte olan firmalar günümüzde artık bunun çok daha ötesinde bir bilgiye ihtiyaç duyuyorlar.

Bu bilginin üretilmesi ve daha farklı bakış açılarıyla analiz edilebilmesi için bu konuda ciddi bir Ar-Ge çalışması gerekiyor. Çünkü zamanla değişen teknolojik ihtiyaçlar iş dünyasının ihtiyaçları bunu gerekli kılıyor.

Söz gelimi çok eskilerde voice over IP ile ilgili bir yatırım kararı söz konusu bile değilken günümüzde bununla ile ilgili birtakım yatırım kararı almak isteyen firmalar mevcut. Firmaların bu kararı alabilmeli için de mevcut durumlarının fotoğrafını görmeleri gerekiyor. Biz buna MR diyoruz. Telefon trafikleri anlamında firmanın MR’ını çekiyoruz.

Mevcut fotoğrafı doğru analiz ederek firmalar yatırım kararlarını buna göre şekillendirebiliyorlar. Tüm bunları verebilmek için de yeni teknolojileri de içeren Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekiyor.

Eskiden sadece sabit telefon hatları odaklı raporlar analizler söz konusuyken günümüzde, tıpkı bireysel dünyada olduğu gibi kurumsal dünyada da, GSM kullanımı hızla artıyor. Kurumsal GSM hatlarını kullanan kullanıcıların SMS, data, ses paketleriyle ilgili ihtiyaçları günden güne değişebiliyor. Bütün bunları bütünleşik olarak raporlayabilen, raporlar üretebilen, analiz edebilen sistemlere ihtiyaç var. Bu konularda yenilikçi çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;