Marka – ajans iletişimi nasıl olmalı?

communication strat.Başarılı imaj kampanyalarının arkasında genellikle başarılı bir ajans-marka iş birliği yatıyor. Markalar ajansları ile iletişimlerini düzenli ve sağlıklı götürdüklerini takdirde başarı için önemli bir adım atmış oluyorlar.

Günümüzde uygulamalarda halen problemler olsa da bu bilinç o denli yerleşti ki marka-ajans sözleşmelerine “ajansın yükümlülükleri” ve “firmanın yükümlülükleri” gibi maddeler ekleniyor. Bunun uygulamaya yansımasında ise ajans ile iletişimin sağlıklı yürütülmesi gerekiyor. Arada sıcak iletişimi koruyacak kişiler olmalı. Ajansın markadaki muhatabı olan bu kişiler kilit rol üstlenmiş olurlar. Aksi takdirde marka ile ajans arasında kopukluk olabilir.

Bunun yanı sıra marka tarafında ajansa doğru brief’lerin hazırlanıp verilmesi gerekir. Ajans da bu doğru brief’i almaya özen göstermelidir.

Diğer yandan markanın hassasiyetleri konusu çok önemli. Ajans, markayı tüm yönleri ile tanıyamaz. Dolayısıyla ajansa bilgilerin aktarılması gerekiyor. Başarılı kampanyalar ancak bu ayaklar yerine oturduğu takdirde kurgulanıp hayata geçirilebiliyor. Aksi takdirde çok çeşitli problemler sürece ve başarıya sekte vurmuş oluyor.

Yenilik ve etkinliklerden haberdar olmak için;